20/05/2016

Η ELBISCO, εφαρμόζοντας μια συνεπή στρατηγική εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας, προχωρά σε επένδυση 20 εκατ. ευρώ, με την οποία ολοκληρώνεται ένα τριετές επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ.  Η επένδυση αφορά την κατασκευή νέας γραμμής πα

20/05/2016

ELBISCO, implementing a consistent strategy of extroversion and competitiveness, is undertaking an investment of €20 million, which will complete a 3-year investment plan amounting to €30 million. The investment concerns the creation of a new rusk prod

07/03/2016

ELBISCO is launching its cooperation with the Municipality of Athens and the NGO Action Aid to provide humanitarian aid to the refugees and migrants living in Greece.

07/03/2016

ELBISCO continues its collaboration with Local Authorities and NGOs, in contribution to the humanitarian aid that is provided to the refugees and migrants living in Greece.