11/06/2021

Η ELBISCO στηρίζει κατά την θερινή περίοδο 2021 την υλοποίηση της πρωτοβουλίας project PARALIES, η οποία στοχεύει στην προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος από τη ρύπανση.

16/07/2018

ELBISCO once more was supportive to local communities by sponsoring also in 2018 the 4th International Cultural Festival “By the River Lilas”. The company’s sponsorship in the aforementioned scheme is ongoing and its purpose is to be actively involved

14/10/2017

In October 2017, ELBISCO was one of the sponsors of the 4th Chalkida Bridges Marathon Run, distributing its products to the participating athletes.

19/07/2017

For yet another year, ELBISCO sponsored the 3rd By the River Lilas International Cultural Meeting in 2017.