Βραβεία – Διακρίσεις

09/09/2016

Τη σημαντική διεθνή πιστοποίηση Investors in People – Silver έλαβε η ELBISCO ως αναγνώριση των εταιρικών της πρακτικών στον τομέα της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

  • Elite
  • Κρίς Κρίς
  • Αλλατίνη
  • Βοσινάκη
  • Forma