09/11/2023

Πρόσκληση Eπαναληπτικής ΤΓΣ 2023

28/07/2023

Πρόσκληση σε TΓΣ 2023

12/10/2022

Αναθεωρημένη Πρόσκληση σε ΕΓΣ 2022

29/09/2022

Πρόσκληση σε ΕΓΣ 2022

02/08/2021

Πρόσκληση σε ΤΓΣ χρήσης 2020

10/08/2020

Πρόσκληση σε ΤΓΣ χρήσης 2019

21/06/2019

Ανακοίνωση Ονομαστικοποίησης
μετοχών

16/06/2015

Πρόσκληση μετόχων

19/02/2015

Πρακτικά ΔΣ

11/11/2014

Πρόσκληση μετόχων

07/06/2013

Πρόσκληση μετόχων

05/03/2024

Πρόσκληση σε EΓΣ 2024

10/10/2023

Πρόσκληση σε ΤΓΣ 31.10.2023

28/09/2023

Πρόσκληση Eπαναληπτικής ΤΓΣ 2023

21/10/2022

Πρόσκληση Ασκησης Δικ.Προτιμησης

01/07/2022

Πρόσκληση σε TΓΣ 2022

09/12/2020

Πρόσκληση σε ΕΓΣ 2020

14/06/2017

Πρόσκληση ΔΣ

07/06/2013

Πρόσκληση μετόχων

02/06/2015

Πρόσκληση μετόχων

19/02/2015

Πρόσκληση μετόχων

29/05/2014

Πρόσκληση μετόχων