Κοινωνικές δράσεις Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες Παντείου

18/10/2016

Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες Παντείου

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για διδακτορική έρευνα σε θέματα νεότερου και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά, η κυρία Ισμήνη Κριάρη, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου και η κυρία Δήμητρα Φιλίππου.

Η υποτροφία με τίτλο «Δήμητρα Φιλίππου – Υποτροφία Ελληνικού Πολιτισμού» αφορά τη χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό πεδίο των Πολιτισμικών Σπουδών (Cultural Studies) με έμφαση σε θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία στη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Η ELBISCO, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθιερώνει πρόγραμμα υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το ακαδημαϊκό και οικονομικό πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών αποτυπώνεται σε Μνημόνιο Χορηγίας Υποτροφιών που υπεγράφη μεταξύ της ELBISCO και του Παντείου Πανεπιστημίου στις 28/9/2016.

Η ELBISCO εφαρμόζει μια δυναμική στρατηγική εξωστρέφειας, αντλώντας δύναμη από τη σοφία και τις αξίες της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υιοθετήσει ως βασικό πυλώνα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης την ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα νεότερου και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

Η κυρία Δήμητρα Φιλίππου δήλωσε: «Στην Ελλάδα η διατροφή δεν είναι μόνο μέσο επιβίωσης και θρέψης, αλλά ταυτόχρονα και στοιχείο πολιτισμού που συνδέεται άρρηκτα με κοινωνικά ήθη, παραδόσεις, συναισθηματικούς δεσμούς και κανόνες. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία που ξεκινά με το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ελπίζουμε ότι μέσω αυτής, θα συμβάλουμε στην παραγωγή γνώσης και στην ανάδειξη του ανεκτίμητου πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας μας».

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, ο αριθμός των υποτροφιών θα καθορίζεται από την ELBISCO, ενώ η ενίσχυση σε κάθε υπότροφο θα χορηγείται για διάστημα μέχρι και τριών ετών.