>> Αρχική  >> Εργαστείτε μαζί μας

Οι άνθρωποί μας

Για την ELBISCO, οι άνθρωποί της αποτελούν την κινητήρια δύναμη και την καρδιά του οργανισμού της, με δύο λόγια το μυστικό της επιτυχίας της.

Καταξιωμένες μάρκες, αγαπημένα προϊόντα, σημαντικές καινοτομίες, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς την ανθρώπινη δύναμη της οικογένειας ELBISCO.  Καταξιωμένοι επαγγελματίες της αγοράς και έμπειροι συνεργάτες του χώρου των τροφίμων, στην εταιρία μας ενώνονται κάτω από ένα κοινό όραμα. Άνθρωποι, που πρώτα από όλα, σκέφτονται οι ίδιοι ως πελάτες και προσπαθούν ο κάθε ένας από τη θέση του για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση, διαρκής προσπάθεια και αίσθημα ευθύνης δίνουν στους ανθρώπους μας τη δύναμη να απαντούν στις συνεχείς προκλήσεις της αγοράς και να κερδίζουν καθημερινά την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.


Για την ELBISCO, οι άνθρωποί της αποτελούν την κινητήρια δύναμη και την καρδιά του οργανισμού της, με δύο λόγια το μυστικό της επιτυχίας της.
http://www.elbisco.gr/media//socialicons/Our_people.jpg
367538736709706
Οι άνθρωποι μας
Για την ELBISCO, οι άνθρωποί της αποτελούν την κινητήρια δύναμη και την καρδιά του οργανισμού της, με δύο λόγια το μυστικό της επιτυχίας της.
Find us on Google+ Google+