>> Αρχική  >> Εργαστείτε μαζί μας

Προγράμματα Εκπαίδευσης

Από την αρχή του  2012 μέχρι τα μέσα του 2013, η Elbisco πραγματοποίησε 47 προγράμματα εκπαίδευσης στα οποία εκπαιδεύθηκαν 355 εργαζόμενοι. Μόνο μέσα στο 2012 οι ώρες εκπαίδευσης έφτασαν τις 5.000.

Η επιλογή των συμμετεχόντων και της θεματολογίας προκύπτει μέσα από:
 

-          την εταιρική στρατηγική της κάθε διεύθυνσης

-          τα προσωπικά πλάνα ανάπτυξης όπως αναδεικνύονται

           από την ετήσια αξιολόγηση απόδοσης και

-          το πρόγραμμα People with Potential της Elbisco.


Στο πρόγραμμα People with Potential (PwP) συμπεριλαμβάνονται οι συνεργάτες μας που είναι βασικοί πυλώνες σε κάθε διεύθυνση, αλλά και όσοι φαίνονται να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν πολύ άμεσα υψηλότερες θέσεις από τις παρούσες. Στους PwP γίνονται ιδιαίτερα πλάνα ανάπτυξης με βάση τις προσδοκίες του οργανισμού από εκείνους και το career path που επιδιώκουμε να τους προσφέρουμε.


Παράλληλα, μέχρι το τέλος του 2013 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σεμινάρια τα οποία καλύπτουν έναν σημαντικό αριθμό εργαζομένων με συνολική διάρκεια πάνω από 4.000 ώρες.

Elbisco: Προγράμματα Εκπαίδευσης
http://www.elbisco.gr/media//socialicons/Educational_Programs.jpg
367538736709706
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Elbisco: Προγράμματα Εκπαίδευσης
Find us on Google+ Google+