Οικονομικά στοιχεία

31/12/2020

Οικονομικές καταστάσεις

31/12/2019

Οικονομικές καταστάσεις

31/12/2018

Οικονομικές καταστάσεις

31/12/2017

Οικονομικές καταστάσεις

31/12/2016

Οικονομικές καταστάσεις

31/12/2019

Στοιχεία και πληροφορίες

31/12/2018

Στοιχεία και πληροφορίες

31/12/2017

Στοιχεία και πληροφορίες

31/12/2016

Στοιχεία και πληροφορίες

  • Elite
  • Κρίς Κρίς
  • Αλλατίνη
  • Βοσινάκη
  • Forma