Δελτία Τύπου Η ELBISCO υιοθετεί την παραλία Μαρίκες στην Ραφήνα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας project PARALIES

11/06/2021

Η ELBISCO υιοθετεί την παραλία Μαρίκες στην Ραφήνα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας project PARALIES

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ELBISCO υιοθετεί την παραλία Μαρίκες στην Ραφήνα

στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας project PARALIES

με την υποστήριξη του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας

Η ELBISCO στηρίζει κατά την θερινή περίοδο 2021 την υλοποίηση της πρωτοβουλίας project PARALIES, η οποία στοχεύει στην προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος από τη ρύπανση.

Ειδικότερα, η εταιρία είναι χορηγός – ανάδοχος των δράσεων καθαρισμού της παραλίας «Μαρίκες», η οποία βρίσκεται στο Δήμο Ραφήνας–Πικερμίου, στο πλαίσιο υιοθέτησης πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών. Οι δράσεις αυτές προβλέπονται στο πλαίσιο σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας και της εταιρείας The Blue Oxygen, η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων.

Συγκεκριμένα, το project PARALIES αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της παράκτιας ρύπανσης, μέσα από δράσεις για τον καθαρισμό των παραλιών, τη χωριστή συλλογή των διαφόρων ρευμάτων απορριμμάτων που παράγονται κατά κύριο λόγο από τους λουόμενους και επισκέπτες των παραλιών, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά με την ανάγκη προστασίας των ακτών και της θάλασσας. Παράλληλα, μέσω της ανακύκλωσης των υλικών που θα συλλέγονται, στοχεύει στην εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.

Οι δράσεις στην παραλία «Μαρίκες», οι οποίες θα διαρκέσουν από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, περιλαμβάνουν:

  • Σχολαστικό, καθημερινό καθαρισμό της παραλίας από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση/ διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που θα συλλέγονται.

  • Καθημερινό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού της παραλίας.

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των λουόμενων στην παραλία.

  • Αναλυτική καταγραφή και ποσοτικοποίηση των συλλεγόμενων απορριμμάτων.

Ο πρώτος γενικός καθαρισμός της παραλίας έγινε στις αρχές Ιουνίου, ενώ τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις στην παραλία ειδικοί κάδοι, στους οποίους θα συλλέγονται 5 ρεύματα αποβλήτων: γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί και σύμμεικτα απορρίμματα.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δράσης θα καταγραφεί σε ειδική έκθεση και τα ποσοτικά δεδομένα που θα συλλεχθούν θα υποβληθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην εφαρμογή Marine Litter Watch της ΕΕ.

«Η ELBISCO, πιστή στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα εταιρικών πολιτικών για το περιβάλλον, υποστηρίζοντας παράλληλα δράσεις και πρωτοβουλίες στο επίπεδο της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας. Η προστασία των ακτών και του θαλάσσιου οικοσυστήματος είναι ένας στόχος που απαιτεί συνένωση δυνάμεων, ευαισθητοποίηση και υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους μας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Το project PARALIES είναι μια προσπάθεια που εκφράζει και υπηρετεί ακριβώς αυτή την ανάγκη. Είμαστε, λοιπόν, ευτυχείς που ενισχύουμε την υλοποίησή του, συνεισφέροντας έτσι έμπρακτα σε ένα βιώσιμο περιβάλλον δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νικόλαος Βουδούρης.

Elbisco A.E.

Η Elbisco A.Ε. διαθέτει μερικές από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες μάρκες στην Ελλάδα, όπως Elite, Αλλατίνη, Κρίς Κρίς, Βοσινάκη και Forma. Για την Elbisco Α.Ε. η αναζήτηση της προϊοντικής ανανέωσης και της καινοτομίας αποτελεί τον κεντρικό άξονα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η εταιρεία, με μία μακρόχρονη πορεία στην βιομηχανία τροφίμων, εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων που προσφέρουν απόλαυση, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα και την ασφάλεια.