Δελτία Τύπου Στηρίζουμε τη δράση «Όλοι Μαζί Μπορούμε»

15/12/2016

Στηρίζουμε τη δράση «Όλοι Μαζί Μπορούμε»

Η ELBISCO πρόσφερε τον Δεκέμβριο πάνω από 1.300 πακέτα προϊόντων για τους σκοπούς της δράσης «Όλοι Μαζί Μπορούμε». Η εταιρία, έχοντας υιοθετήσει ως προτεραιότητα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, στήριξε τους σκοπούς της εθελοντικής δράσης «Όλοι Μαζί Μπορούμε» με δωρεά προϊόντων της.

Ειδικότερα, η εταιρία παρέδωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2016 περισσότερα από 1.300 πακέτα προϊόντων, τα οποία διατέθηκαν ισόποσα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς και στην ΜΚΟ «Αποστολή». Η πρωτοβουλία «Όλοι Μαζί Μπορούμε» συμπλήρωσε πέντε χρόνια δράσης, έχοντας συγκεντρώσει στο διάστημα αυτό πάνω από 5 εκατομμύρια κιλά τροφίμων για την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών σε όλη τη χώρα.