Κοινωνικές δράσεις Η ELBISCO στηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού

26/09/2017

Η ELBISCO στηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού

Η ELBISCO βρίσκεται πάντα δίπλα στο Χαμόγελο του Παιδιού στηρίζοντας το σημαντικό έργο και τις δράσεις του οργανισμού.