Δελτία Τύπου Η ELBISCO γίνεται μέλος της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα

18/12/2020

Η ELBISCO γίνεται μέλος της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα

Η εταιρεία ELBISCO υπέγραψε εθελοντική συμφωνία συνεργασίας, με την οποία εντάσσεται στην πρώτη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα.

Η Συμμαχία έχει ως αντικείμενο την ανάληψη συντονισμένης δράσης, της ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και της συμβολής στη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων. Πρόκειται για μια σύμπραξη που διευρύνεται συνεχώς, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναγνωρίζοντας ότι οι στόχοι της Συμμαχίας εναρμονίζονται πλήρως με τις αρχές και τους στόχους της, η ELBISCO αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις της στην κοινή προσπάθεια, ενάντια σε ένα φαινόμενο που προκαλεί όλο και εντονότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νικόλαος Βουδούρης δήλωσε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας μας και η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην δημιουργία πρόσθετης αξίας για την εταιρία, για όλους τους εταίρους μας και για την κοινωνία. Ως μέλος της Συμμαχίας,  θα μας δοθεί η δυνατότητα να ανταλλάξουμε πληροφορίες και γνώσεις και να αναπτύξουμε συνέργειες με άλλες επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς που έχουν τον ίδιο σκοπό».

Σημειώνεται ότι η ELBISCO έχει ήδη αναδείξει την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων σε βασικό θεματικό πυλώνα των ενεργειών της, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με τίτλο «Ελληνική Ανατροφή». Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια, περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξη μιας κοινωνίας πολιτών που αναγνωρίζουν την αξία του σεβασμού στην τροφή, στον εαυτό τους και στο συνάνθρωπο.