Επενδύουμε στον άνθρωπο

Οι άνθρωποί μας, η δύναμή μας!

Η δυναμική της ELBISCO αποδεικνύεται καθημερινά μέσα από την καθοδήγηση αξιόλογων στελεχών. Οι άνθρωποί μας με καινοτόμα και δημιουργική προσέγγιση είναι έτοιμοι να εξερευνήσουν καθετί άγνωστο, με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

Τη σημαντική διεθνή πιστοποίηση Investors in People – Silver έλαβε η ELBISCO ως αναγνώριση των εταιρικών της πρακτικών στον τομέα της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η ασημένια διάκριση είναι μια από τις υψηλότερες που απονέμει ο οργανισμός Investors in People με βάση το ομώνυμο διεθνές πρότυπο (IiP). Το IiP είναι το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας στον τομέα της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, που υιοθετείται εδώ και 25 χρόνια σε περισσότερες από 75 χώρες.

  • Elite
  • Κρίς Κρίς
  • Αλλατίνη
  • Βοσινάκη
  • Forma