>> Αρχική  >> Δίπλα στον Άνθρωπο

Η εταιρεία ELBISCO επενδύοντας στην έρευνα και την καινοτομία και με υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης που δρα και λειτουργεί παράλληλα με τις βασικές κατευθύνσεις της ευρύτερης στρατηγικής και φιλοσοφίας της προέβηκε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων δημητριακών υψηλής διατροφικής αξίας με σκοπό τη συμβολή στην προαγωγή της υγείας του καταναλωτή.
Ο σχεδιασμός των νέων προϊόντων και η διερεύνηση των ευεργετικών ιδιοτήτων τους για την υγεία του καταναλωτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών*.
Κεντρική ιδέα του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η παρασκευή λειτουργικών προϊόντων δημητριακών από άριστης ποιότητας πρώτες ύλες, εμπλουτισμένων με φυσικά βιοδραστικά συστατικά που η πρόσληψή τους μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της μεταβολικής ομοιόστασης του οργανισμού του καταναλωτή. Τα νέα προϊόντα μελετήθηκαν επισταμένως με τη διεξαγωγή κλινικών μελετών σε υγιείς εθελοντές και σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και έδειξαν εξαιρετικά αποτελέσματα.
Μέσα από το έργο αναδεικνύεται η κοινωνική υπευθυνότητα της ELBISCO που αποτελεί την αρχή της επιχειρηματικής ηθικής της εταιρείας, διέπει την εταιρική της κουλτούρα και θέτει τους στόχους για τα επόμενα χρόνια.

*Το έργο «Λειτουργικά προϊόντα δημητριακών και συμβολή στην προαγωγή της υγείας του καταναλωτή» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Φορέας υλοποίησης της πράξης «ΠΑΒΕΤ 2013» είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Elbisco Site
Όλοι εμείς στην Elbisco έχουμε ένα κοινό όραμα: να δημιουργήσουμε καλύτερες διατροφικές επιλογές για ΟΛΟΥΣ!
http://www.elbisco.gr/media//socialicons/Vision_and_Values.jpg
367538736709706
Elbisco Site
Δείτε περισσότερα
Όλοι εμείς στην Elbisco έχουμε ένα κοινό όραμα: να δημιουργήσουμε καλύτερες διατροφικές επιλογές για ΟΛΟΥΣ!
Find us on Google+ Google+