Ποιότητα & ασφάλεια

Στην ELBISCO διεκδικούμε καθημερινά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Δεν δηλώνουμε απλώς ότι είμαστε προσηλωμένοι στην ποιότητα και την ασφάλεια. Το τεκμηριώνουμε με αξιόπιστα κριτήρια διεθνών προτύπων (BRC*, IFS**, ISO 22000, ISO 9001) και εξελισσόμαστε συνεχώς μέσα από τις πλέον αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης και αναβάθμισης. Για την πλήρη τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων αυτών, αξιολογούμαστε σε ετήσια βάση από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Επενδύουμε συνεχώς σε έρευνα και παρακολουθούμε κάθε φάση της παραγωγής των προϊόντων μέχρι τη διάθεσή τους. Το επιτελείο των ειδικών μας εργάζεται καθημερινά με πάθος για να εγγυηθούμε κορυφαία ποιότητα σε όλα μας τα προϊόντα.

Στην ELBISCO όλα τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζονται λειτουργούν συνδυαστικά, από την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, τις πιο λεπτομερείς διεργασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου έως τις πολιτικές της επιχείρησης. Στόχος μας πάντα είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων.

* BRC: To British Retail Consortium είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας τροφίμων που αναπτύχθηκε προκειμένου ο καταναλωτής να απολαμβάνει το μέγιστο επίπεδο προδιαγραφών ασφάλειας των τροφίμων.

** IFS: Το International Food Standard είναι ένα τεχνικό πρότυπο ασφάλειας τροφίμων που καθορίζει ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων και στοχεύει στον ενιαίο έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων και το υψηλό επίπεδο ποιότητας των προμηθευτών.

  • Elite
  • Κρίς Κρίς
  • Αλλατίνη
  • Βοσινάκη
  • Forma